Діагностика, профілактика, медицина

 

 

Основні напрямки нашої діяльності:

Науково-технічне розроблення діагностичних тест-систем та їх компонентів на основі генно-інженерних, гібридомної та інших сучасних технологій.

Промислове виробництво діагностичних імуноферментних тест-систем, біологічних та хімічних реагентів (очищені природні і рекомбінантні білки-антигени, моноклональні антитіла, імуноферментні кон’югати, хромогени, афінні сорбенти та ін.).

Сервісне обслуговування діагностичних імуноферментних лабораторій, учбово-методична робота.

Консалтинг щодо організації належної роботи лабораторій, розроблення та впровадження системи якості для лабораторної діагностики.

Трансфер технологій.

Підтримка соціальних проектів.

 

Для нас дуже важливо:

Гарантувати безпеку, стабільну та високу якість нашої продукції відповідно до очікувань споживачів, встановлених та законодавчих вимог.

Зберегти та посилити позицію лідера на освоєних ринках збуту,  досягти стійкого іміджу на нових ринках за рахунок розширення асортименту, високої якості продукції, що постачається, розуміння вимог споживачів, поліпшення сервісного обслуговування.

 

 

Події:
02.04.2021 У березні 2021 року ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД» ввів у обіг контрольні матеріали для діагностики COVID-19
виробництва Національного Інституту Біологічних Стандартів та Контролю (NIBSC, Велика Британія) (номер 8864 у Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (https://www.dls.gov.ua).
Детальніше
30.03.2021 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Детальніше
18.02.2021 ТЕСТ-СИСТЕМА ІМУНОФЕРМЕНТНА Патент №146425 від 18.02.2020
Тест-система імуноферментна для виявлення нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS- CoV-2 у біологічному матеріалі дихальних шляхів
Детальніше
Архів усіх подій знаходиться тут