Діагностика, профілактика, медицина

 

 

Основні напрямки нашої діяльності:

Науково-технічне розроблення діагностичних тест-систем та їх компонентів на основі генно-інженерних, гібридомної та інших сучасних технологій.

Промислове виробництво діагностичних імуноферментних тест-систем, біологічних та хімічних реагентів (очищені природні і рекомбінантні білки-антигени, моноклональні антитіла, імуноферментні кон’югати, хромогени, афінні сорбенти та ін.).

Сервісне обслуговування діагностичних імуноферментних лабораторій, учбово-методична робота.

Консалтинг щодо організації належної роботи лабораторій, розроблення та впровадження системи якості для лабораторної діагностики.

Трансфер технологій.

Підтримка соціальних проектів.

 

Для нас дуже важливо:

Гарантувати безпеку, стабільну та високу якість нашої продукції відповідно до очікувань споживачів, встановлених та законодавчих вимог.

Зберегти та посилити позицію лідера на освоєних ринках збуту,  досягти стійкого іміджу на нових ринках за рахунок розширення асортименту, високої якості продукції, що постачається, розуміння вимог споживачів, поліпшення сервісного обслуговування.

 

 

Події:
05.05.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Детальніше
05.05.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Детальніше
30.04.2021 ПрАТ «НВК« ДІАПРОФ МЕД »успішно пройшло ресертифікаційний аудит
in order to confirm the conformity of products
Детальніше
Архів усіх подій знаходиться тут