Diagnosis, prevention, medicine

Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»|Частное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДИАПРОФ-МЕД »|

2021-01-18

Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» керуючись принципом того, що вакцинація та якісна діагностика є  головними заслонами на шляху розповсюдження інфекцій, повідомляє про завершення розробки нової тест-системи для оцінки поствакцинального імунітету,  методом імуноферментного аналізу з використанням стандартного обладнання для ІФА відкритого типу.

Тест-систему сконструйовано за принципом конкурентного ІФА та призначено для якісного та напівкількісного визначення нейтралізуючих антитіл, які направлені  на блокування взаємодії між ангіотензинперетворювальним ферментом - 2 (ACE-2) та  рецептор-зв`язуючим доменом RBD структурного білка Spike вірусу SARS-CoV-2. В системі змодельовано   in vitro механізм   проникнення вірусу в клітину, та створено можливість оцінки інгібуючих факторів цього проникнення. Матеріалом виступають зразки сироватки та плазми крові людини.

Наша компаніє очікує початку масової вакцинації населення України для проведення валідації запропонованої тест-системи.

|

Частное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДИАПРОФ-МЕД »руководствуясь принципом того, что вакцинация и качественная диагностика является главными заслонами на пути распространения инфекций, сообщает о завершении разработки новой тест-системы для оценки поствакцинального иммунитета, методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа.

Тест-система сконструирована по принципу конкурентного ИФА и предназначена для качественного и полуколичественного определения нейтрализующих антител, направленных на блокирование взаимодействия между АПФ - 2 (ACE-2) и рецептор-связывающим доменом RBD структурного белка Spike вируса SARS-CoV-2 . В системе смоделирован in vitro механизм проникновения вируса в клетку, и создана возможность оценки ингибирующих факторов этого проникновения. Материалом выступают образцы сыворотки и плазмы крови человека.
Наша компания ожидает начала массовой вакцинации населения Украины для проведения валидации предложенной тест-системы.

 

|