Діагностика, профілактика, медицина

Події

Сторінки (11): 123456+10»
2021-05-05 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2021-05-05 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2021-04-30
ПрАТ «НВК« ДІАПРОФ МЕД »успішно пройшло ресертифікаційний аудит
in order to confirm the conformity of products

2021-04-27 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

2021-04-02 У березні 2021 року ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД» ввів у обіг контрольні матеріали для діагностики COVID-19
виробництва Національного Інституту Біологічних Стандартів та Контролю (NIBSC, Велика Британія) (номер 8864 у Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (https://www.dls.gov.ua).

2021-03-30 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

2021-02-18 Верифікована нова методика дослідження біологічного матеріалу для лабораторної діагностики COVID-19
Верифікована нова методика дослідження біологічного матеріалу для лабораторної діагностики COVID-19 з використанням тесту на визначення антигену SARS- CoV-2 виробництва ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» DIA-SARS-CoV-2-Ag-R.

2021-02-18 ТЕСТ-СИСТЕМА ІМУНОФЕРМЕНТНА Патент №146425 від 18.02.2020
Тест-система імуноферментна для виявлення нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS- CoV-2 у біологічному матеріалі дихальних шляхів

2021-01-18 Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»
повідомляє про завершення розробки нової тест-системи для оцінки поствакцинального імунітету, методом імуноферментного аналізу

2020-12-25 Тест-cистема DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R
Пряме виявлення вірусного антигену SARS-CoV-2 в носоглоткових мазках методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Сторінки (11): 123456+10»