Діагностика, профілактика, медицина

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

2019-05-02

1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента PDF DOC XML P7S

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів PDF DOC XML P7S