Діагностика, профілактика, медицина

Політика в області якості на 2016-2017 рр.

ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" є найбільшим в Україні виробником імуноферментних тест-систем для діагностики різноманітних інфекційних захворювань людини і тварин.


При визначенні політики в області якості підприємства ми виходимо з того, що:


Наша продукція використовується для діагностики найбільш поширених у всьому світі інфекційних захворювань, таких як ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, сифіліс, TORCH-інфекції та ін.

Якісна діагностика є одним з найважливіших заслонів на шляху розповсюдження цих інфекцій.

Наше підприємство  більш, ніж 20 років постійно працює у напрямку підвищення якості своєї продукції. Ми  досягли в цьому значних результатів.

Основу нашого колективу складають висококваліфіковані фахівці в галузі біотехнології, хімії, техніки, маркетингу та управління.

 

Метою нашого підприємства є:


Гарантувати безпеку, стабільно високу якість нашої продукції відповідно до очікувань споживачів, встановлених і законодавчих вимог.
Зберегти та посилити лідерство на опанованих ринках збуту,  досягти стійкого позитивного іміджу на нових ринках за рахунок розширення асортименту, високої якості продукції, що постачається, розуміння вимог споживачів.

 

Задачі підприємства, спрямовані на досягнення мети:

1.
Забезпечити споживачів якісною продукцією у повній відповідності з їх потребами й очікуваннями, а також встановленими та законодавчими вимогами.
2. Розширити асортимент імуноферментних тест-систем з урахуванням динаміки вимог споживачів на 4-5 одиниць.
3.  Встановити нові зв'язки та організувати співпробітництво з науково-дослідними інститутами та центрами
4. Збільшити обсяг продажу та  прибутку за рахунок розширення ринку збуту, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
5. Розвивати експортний потенціал підприємства.
6. Забезпечити розроблення та виконання комплексних заходів, спрямованих на подальше підвищення чутливості та специфічності тест-систем, призначених для діагностики ВІЛ-інфекції, гепатитів, сифілісу.
7. Провести CE-сертифікацію імуноферментної тест-системи DIA-HIV-Ag/Ab (версія 8).
8. Зменшити витрати виробництва та інших процесів внаслідок браку та невідповідностей шляхом більш ефективного менеджменту.
9. Покращити якість сировини, матеріалів і послуг за рахунок більш ретельного вибору постачальників та їх оцінки, вдосконалення методів вхідного контролю.
10. Виявити нові резерви покращення якості продукции за рахунок підвищення стабільності та эфективності технологічних процесів, а також зменшення внутрішньо- та міжсерійних розбіжностей параметрів якості продукції.
11. Провести поетапну модернізацію виробничого і наукового обладнання, засобів вимірювальної техніки, а також об`єктів інфраструктури підприємства.
12. Покращувати робоче середовище підприємства.
13. Постійно підвищувати професійні навички і рівень компетентності персоналу.
14. Мотивувати особисту зацікавленість персоналу та його відповідальність за якість на всіх рівнях організації.
15. Забезпечити відповідність системи менеджменту якості підприємства вимогам стандарту ISO 13485, Директиви 98/79/ЕС про in vitro діагностичні медичні засоби та національного стандарту («Технічний регламент щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro»).
16. Забезпечити процесний підхід та відповідність роботи кожного підрозділу вимогам системи менеджменту якості.

 

 На підприємстві розроблено, документально оформлено та впроваджено систему менеджменту якості.

Голова Правління та Дирекція компанії несуть відповідальність за реалізацію прийнятої політики в області якості, ефективне функціонування підприємства, відповідність вимогам системи менеджменту якості та підтримку її результативності.

Керівництво підприємства зобов'язується віднайти всі необхідні ресурси для реалізації прийнятої політики в області якості, розвитку ініціативи співробітників, стимулювання їх особистої зацікавленості і відповідальності за результати роботи, якість продукції і процесів на всіх рівнях організації.

З іншого боку, кожен працівник підприємства повинен усвідомлювати, що сумлінне виконання своїх обов'язків - запорука нашого спільного успіху та добробуту кожного.

 

 

Голова Правління ПрАТ НВК «Діапроф-Мед»     Шевчук О.А.